Politiskt innehåll måste gå före taktik!

Det har och är väldigt mycket fokus på politik taktik istället för politiskt innehåll just nu. Det är inte bara tråkigt utan framförallt förödande. När annat än innehåll blir fokus, hamnar innehållet i dunkel. Politk som genomförs i dunkel, är aldrig bra utan riskerar att bli riktigt farligt. Jag skulle därför lite kort vilja belysa regeringen budgetförslag i sak.

Det värsta med regeringen budgetproposition är att den har långsiktigt negativa effekter på jobb i Sverige. Förslagen ger konkret 24 000 färre jobb 2018, det visar beräkningar som Svenskt Näringsliv har gjort. De exakta beräkningarna hittar ni här. Svenskt Näringsliv har använt samma analysverktyg som finansdepartementet själva brukar använda sig av, men som finansdepartementet inför den här budgeten inte har gått ut med. Hanif Bali har bland annat förtjänstfullt påpekat och uppmärksammat detta.

Vad i regeringens budget är det då som leder till sämre sysselsättning? Framförallt är det höjd a-kassa, höjd ungdomsskatt/högre kostnader på att anställa unga samt borttagen bortre parantes i sjukförsäkringen. Kort sagt minskar S+Mp+V skillnaden mellan att jobba och att inte jobba.

Annonser

9 reaktioner till “Politiskt innehåll måste gå före taktik!

 1. Ida, tyvärr bilr dina kommentarer utan relevans! ”Politk som genomförs i dunkel, är aldrig bra utan riskerar att bli riktigt farligt”.
  Detta är EXAKT vad du och dina 10 vänner ägnar er åt när ni nominerar Anna R Kilman som KSO på Lidingö. Helt mot det mandat ni alla fått av Lidingös väljares och medlemmar i partiet.
  Om du och dina vänner genomför detta den 15 dec kommer era dunkla skäl till att låta Anna tillskansa sig jobbet som KSO förfölja er alla 11 under mandatperioden.

  1. Skälen är inte dunkla. Vi tycker att Anna är bra och den bästa att leda Lidingö.

   Mandatet jag fått av Lidingöborna är att genomföra vår politik. Det tror jag att att jag och Moderterna gör bäst med Anna som KSO. Som du vet har vi haft en del olika åsikter innom Moderaterna ang. byggpolitiken på Lidingö. Nu behöver vi arbeta mer gemensamt och det är jag övertygad om att Anna leder oss bäst. Anna har alltid företrätt det gruppen som helhet tycker, vilket jag anser är avgörande för att kunna leda Moderaterna. Jag tycker tyvärr att Moderaterna stundtals styrts för mycket kring vad enklida personer hos oss tycker och är övertygad om att det är majoritetens åsikter som måste styra, annars exkluderar vi för många.

   I övrigt tycker jag det är stor skillnad att enbart fokusera på politisk spel och att inte vilja berätta om vad jag anser är dåligt med Hans. Det sistnämnda kommer jag aldrig kunna göra eftersom att jag inte tycker att Hans är dålig. Jag tycker att Anna är bättre.

   Vår politiska program har vi kampanjat med hela valrörelsen. Majoritetsprogrammet vi nu presenterat är också det offentligt.

   1. Tack för ditt svar!! Ett av problemen med Anna skandalen är att alla med Björn i spetsen duckat från att förklara ert agerande.

    Vad du och de övriga 10 totalt missar att det ”är majoritetetens åsikter som måste styra” vilket du har helt! rätt i, men ni fullständigt ignorerar när ni väljer Anna. Uppenbarligen är deras personliga egenskaper ungefär lika bra eller lika dåligt när det gäller att välja Anna eller Hans ur perspektivet vem som är bäst ledare för kommunstyrelsen.

    Vad saken gäller är att Anna företräder en POLITIK som medlemmar och väljare valt bort. Det trotsar du och de 10 vännerna. när ni mot väljarnas vilja föreslår Anna som KSO till valet den 15 dec.

    Ida, om jag vore i dina kläder skulle jag inte riskera min politiska framtid genom att bygga den på ett så uppenbarligt svek som du håller på att genomföra. Vad det handlar om är ditt eget samvete och den bild av ditt civilkurage och förmåga, du ger alla de medlemmar du är beroende av för din framtida karriär.

    Ni har i stort sett hela moderatstyrelsen emot er och en överväldigande del av moderatmedlemmarna, den situation vi hamnat bygger bara på prestige och inte respekt för majoritetens åsikter – vilket för mig är demokrati.

   2. Tycker tvärt om att alla personliga angrepp och hot är det som gör detta till en skandal. Tycker Björn har föklarat bra hur vår process går till och hur den förhåller sig till kryss i valet. Att ändra hur vi väljer KSO och vad både kryss och val betyder vore verkligen att skapa oreda och oförutsägbarhet.

    Styrelsen och moderatgruppen i KF står bakom Anna, även Hans. Något alternativ till Anna finns inte.

    Anna företräder Moderaternas politik. Du har såklart all rätt att dra slutsater om att väljarna valt bort Moderaternas politik, men jag gör inte samma analys. Vi har såklart mycket vi behöver bli bättre på. Vi behöver förnya oss och möta bland annat skolans utmaningar med ännu bättre förslag.

   3. Snälla Ida, nu blev det lite missförstånd och oklarheter;

    1. vem har uttalat hot? Vilka personliga angrepp hänvisar du till?
    2.det är inte ert sätt att hantera gällande regelverk som jag och alla andra ifrågasätter, det är givetvis korrekt annars hade detta rättats till för länge sedan! Men Kess har föreslagit att regelverket bör ses över och ändras eftersom det gett er 11 i fullmäktigegruppen möjlighet att på formella grunder agera mot medlemmarnas vilja.
    3. det finns givetvis alternativ till Anna, som genom mandatperioden ständigt blir ifrågasatt om hon skulle bli vald till KSO den 15/12. Att tvinga sig till ett folkvalt uppdrag mot väljarnas vilja är ju inget annat än riktigt dåligt omdöme. Och den bilden drabbar er alla 11.
    4. det var Anna som drev krysskampanjen som hon sedan bortsett ifrån när den gått henne emot.
    5. Hans har ni mobbat ut, så han har gett upp från att uttryckligen lovat medlemmarna att ställa upp som KSO
    6 Jag och övriga väljare som lagt sin valsedel på moderaterna har givetvis INTE valt bort Moderaternas politik – vad vi med majoritet är valt bort är den del av politiken Anna företräder och som hon totalt misslyckades med under förra mandatperioden. Som du minns från nomineringsmötet försökte Paul plocka bort ansvaret för den förlorade politiken från Anna till sig själv. Det du och dina 10 vänner föreslår är att den som totalt misslyckades med sin politik förra mandatperioden nu ska leda hela verksamheten. Jag hoppas du förstår att det inte riktigt hänger ihop.

    Det ni väljer att blunda för är att ni nu tillfogar Moderaterna på Lidingö en kraftig skada genom att gå emot era medlemmar och väljare på dunkla grunder som endast kan tolkas som ren vänskapskorruption eftersom det inte finns några som helst sakskäl att välja Anna framför Hans som KSO på Lidingö

   4. Uppskattar inte när du lägger dina ord i min mun.

    Vi kommer antagligen se över våra processer så att de inte ska gå att missuppfatta. På nomineringsstämma väljer vi valsedel till kommunfullmäktige. I val röstar vi främst på partier och dess politik. Vi kan även rösta på personer, men mina 380 kryss betyder inte att 380 lidingöbor vill ha mig som KSO. Hans, Anna, jag och Paul bedrev alla krysskampanj. Det ändrar inte de kommunala valets funktion och syfte, att välja politik. Som KSO företräder man sitt partis politik. Håller man inte med sitt parti om politiken, kan man ändå inte bortse från vad partiet tycker utan måste ändå företräda den. Det är viktigt och detta har Anna gjort under tidigare mandatperioder. De frågor Anna drivit själv i sin valkampanj och internt handlar om att förbättra vår förskola och skola samt att bevara vår unika kulturmiljö.

    Det som tillför skada är att dölja politik och innehåll bakom bråk om företrädare. Moderaternas företrädare är överens och vi jobbar nu för att leda Lidingö, nå ut med vårt politiska budskap, ena interna konflikter, utveckla politiken och genomföra majoritetsprogrammet.

    Hans är verkligen inte mobbad. Han är uppskattad och förslås leda kommunen tillsammans med Anna, som kommunalråd.

   5. jag förstår inte vad du menar med att lägga ord i din mun, det har jag inte gjort, du klarar givetvis bäst att formulera dina synpunkter. Beträffande kryssandet har jag under denna process gång blivit upplyst om, (bl a av Cathis) att enda syftet med kryssandet är att man kan flytta upp namn som skulle hamna utanför mht det antal mandat man fått vid valet. Om det är sant är det väl i princip bara Paul som ev. skulle behövt kryss på Lidingö mht att medlemmarna röstade ned honom vid nomineringsmötet även om vi pga tidsbrist inte orkade rösta honom tillräckligt långt ned.

    Jag antar att du fick med ett ”inte” för mycket i din förra kommentar.

    Min uppfattning i kontakt med Christer Kess och ett stort antal andra moderatföreträdare är att man INTE är överens med 11 gruppen, men att alla vill enas för att släta över situationen – det är det som skapar känslan av hyckleri.
    Du måste förstå att ni genom ert agerande blottat starka krafter som vill se dem som skapat denna konflikt utbytta ur moderatleden för att enas och få fullt fokus på det politiska budskapet.

    F.ö. är din kommentar till dagens debatt klockren!!

   6. Håller med om att det säkert finns en del som vill ha politiker utbytta, mig inkluderat. Antagligen från alla möjliga håll. Jag förstår också att de som trott att föreningen har inflytande över KSO posten eller att man genom kryss väljer KSO, känner sig lurade. Att konflikten har skapats från de som vill ha Anna som KSO, kan jag dock inte instämma i. Självklart är personer från både föreningen, KF gruppen, Anna, Hans och organisationer som Rädda Lidingö bidragande till konflikter. En ”sida” kan inte hållas ansvarig för detta, lika lite som en ”sida” kan lösa problemen.

    Vi hade en mycket bra eftervalskonferens med gruppen och föreningen i helgen. Anna och Hans talade tillsammans och synkat, vi är i stort överens om både valanalysen och vad vi behöver vidta för åtgärder framåt. Jag är nu därför väldigt positiv till Moderaterna på Lidingös utveckling framöver. Det du nämner om Christer och Kess oroar mig dock, men skulle uppskatta att du pratade med dom igen, så ska jag göra detsamma. Återkom gärna om du uppfattar att Kess och Christer fortfarande är missnöjda.

    Det du nämner att Elmsäter har sagt, stämmer formellt. Precis som du har varit inne på kan ju dock vi som ledamöter i fullmäktige värdera kryssen på annat sätt också. Dessa behöver inte gå mot varandra.
    Generellt får alltid den som står 1:a på listan flest kyss. Skillnaden mellan 1:an (paul) och 2:an (anna) i förra valet var bla än större än vad den var mellan Anna och Hans denna gång. Själv tror jag att exponeringen under valrörelsen har stor påverkan på antalet kryss. Hans tog samtliga av våra debatter, svarade på alla frågor i tidningen och hade hjälp av Rädda Lidingö. Jag värderar dock inte detta som att en majoritet av våra väljare på Lidingö vill ha Hans som KSO. Majoriteten kryssar inte alls. Framförallt tycker jag att det viktigaste en KSO måste ha, är sin fullmäktigegrupps förtroende och stöd och det hade endast Anna.

    Därför försvarar jag det beslut gruppen tagit och jag tror detta kommer bli riktigt bra.

    Kul att du iaf håller med mig i mina politiska analyser! Dessa är för mig det viktigaste.

   7. Kul att chatta med dig,

    Kryssen har som du säger ingen formell betydelse (annat än den vi är överens om), det är det som gör det så märkligt att du och Anna drev krysskampanj….??

    MEN det kan knappast gått vare sig dig eller någon annan moderatmedlem förbi, att Hans med tydlig majoritet valdes som medlemmarnas kandidat som KSO vid nomineringsmötet i vintras. Det var ju tom så att valberedningens alternativ med Anna överst totalt röstades ned.

    Det är självklart så att vi i en representativ demokrati anser att medlemmarna ska ha inflytande över val av ledare även om regelverket tillåter att en liten grupp valda representanter att fatta det slutliga nomineringsbeslutet. Tänk om exempelvis en liten central grupp skulle dra fram ngn annan än Anna KB som ny partiledare efter att alla lokala organisationer ute i landet föreslagit henne som ledare – då skulle det bli cirkus.

    Jag undrar bara vad är det som skulle få dig att förstå att Hans hade en tydlig majoritet bakom sig att bli KSO efter senaste väl???

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s